Konserwacja systemu nawadniania

Kiedy wykonuje się system nawadniania ogrodu?
Lipiec 22, 2016
Z czego składa się system nawadniania?
Lipiec 22, 2016

Podstawowa konserwacja obejmuje czynności wykonywane wiosną i jesienią. Po zakończeniu zimy przed ponownym uruchomieniem systemu należy przeczyścić dysze i wyregulować zasięg zraszaczy oraz wykonać przegląd elektrozaworów. Przed zimą system należy wyłączyć i spuścić z niego wodę za pomocą zaworów odwadniających (montowanych w najniższym miejscu instalacji w obrębie danej sekcji) lub przy użyciu kompresora.