Kiedy wykonuje się system nawadniania ogrodu?

Prace ogrodowe w lipcu
Lipiec 3, 2016
Konserwacja systemu nawadniania
Lipiec 22, 2016

System nawadniania najlepiej wykonać zanim założy się ogród. Podziemną część instalacji, po wykonaniu prac ziemnych i przed pracami budowlanymi (układanie nawierzchni lub budowa małej architektury). Naziemną część (zraszacze i linie kroplujące) montuje się po posadzeniu roślin i założeniu trawnika. System można również zamontować już w istniejącym ogrodzie, ale wówczas może być konieczna ingerencja w znajdujące się w nim obiekty.

Jeśli zdecydujemy się założyć system nawadniania w ogrodzie, który już mamy, musimy się liczyć z większym zakresem prac. Spowodowane jest to np. kładzeniem linii wodonośnych pod utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi, kolizyjnymi elementami małej architektury, korzeniami drzew itp.

Przed wykonaniem nawadniania obowiązkowo należy wykonać opracowanie projektu, na którym należy zaznaczyć dom, podjazd oraz wszystkie elementy trwałe oraz miejsce ujęcia wody. Przy projektowaniu należy uwzględnić także wydajność i ciśnienie ujęcia wody. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji ustala się rozmieszczenie zraszaczy, ilość sekcji (niezależnych linii nawadniających)i średnicę i długość rur. Samo wykonanie najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, która oprócz przygotowania projektu zakupi materiały i osprzęt, zamontuje, zaprogramuje i uruchomi system. Aby zaoszczędzić na kosztach można ułożyć instalację samodzielnie, ale nie warto rezygnować z fachowego projektu. Innym rozwiązaniem jest rozłożenie kosztu instalacji na raty, przy założeniu, że planuje się jego stopniową rozbudowę.